Tối ưu hình ảnh trong Seo

Hình ảnh là một phần của trang web và nó cần được tối ưu theo từ khóa cần làm SEO

Trong Seo mỗi bài viết bạn chỉ cần làm seo với 1 từ khóa chính.Từ khóa chính là chủ đề của bài viết.Do đó mỗi nội dung của bài viết đều phải xoay quanh từ khóa này.File ảnh có rất nhiều định dạng khác nhau,để tối ưu dung lượng bạn nên dùng ảnh .gif giặc jpg vừa đảm bảo dung lượng nhỏ vừa đảm bảo chất lượng ảnh

toi-uu-hoa-hinh-anh-trong-seo

Trong dịch vụ seo hình ảnh thì google không đọc được nội dung bên trong file ảnh.Nó chỉ đọc được nội dung văn bản

Vậy tối ưu hình ảnh như thế nào là chuẩn seo ?

  • Tên file ảnh: Chứa từ khóa cần seo viết liền không dấu cách nhau bằng kí tự: “-“
  • Thẻ alt (văn bản thay thế): Là dòng mô tả nội dung ảnh có chứa từ khóa cần làm dịch vụ seo.Nội dung thẻ alt được ẩn sau ảnh
  • Caption (Chú thích): Một dòng mô tả hiện ngay dưới ảnh và có chứa từ khóa

Những lưu ý khi tối ưu hình ảnh chuẩn seo

  • Tất cả file ảnh phải có chưa thẻ ALT:Nội dung thẻ alt có chứa từ khóa các file ảnh khác nhau thì thẻ alt khác nhau
  • Nếu có nhiều file ảnh: Phải sử dụng các từ khóa phụ hoặc đánh số thứ tự
  • Dung lượng file ảnh không được vượt quá 100kps

Cách xem nhanh nội dung thẻ alt

  1. Sử dụng web Developer bấm vào menu image
  2. Sử dụng Seo quake bấm vào menu  Diagnoiss

Chúc các bạn làm dịch vụ seo hình ảnh hiệu quả !

 

Leave a Reply