Title là gì ? Tối ưu title trong seo từ khóa

Title là gì?
thẻ tiêu đề đây là yếu tố quan trọng trên trang khi làm seo.Đối với dịch vụ seo từ khóa thì việc tối ưu title là khá quan trọng

title-la-gi

Chiều dài của thẻ tiêu đề nằm trong khoảng từ 10 đến 70 ký tự và phải có chứa từ khóa cần SEO.Bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt để nối các từ khóa với nhau.Nội dung tiêu đề nên viết sao cho có lợi nhát cho bài viết.Ví dụ: DichVuSeoWeb.Vn dịch vụ seo website hiệu quả nhất

Thẻ tiêu đề nên xuất hiện ở đâu để tối ưu nhất cho dịch vụ seo từ khóa?

Tiêu đề xuất hiện ở 3 nơi sau:

  • Dòng tiêu đề trên trình duyệt web
  • Dòng tiêu đề trên kết quả tìm kiếm
  • Dòng Anchor Text khi chia sẻ lên các trang mạng xa hội

Tiêu đề bài viết là một yếu tố rất quan trọng trong kết cấu của một bài viết phục vụ SEO. Trong trường hợp bạn SEO từ khóa thì tiêu đề phải chứa từ khóa, khi bạn SEO bài viết thì tiêu đề bài viết thường là title. Title cùng với description là một trong 2 yếu tố được thể hiện trên bảng kết quả tìm kiếm. Nếu tiêu đề và mô tả của bạn tốt, khả năng nhận được click chuột sẽ rất cao.

Chúc các bạn làm dịch vụ seo website hiệu quả

Leave a Reply