Sitemap và cách tạo sơ đồ cho website

Sitemap là gì?

Sitemap  (Sơ đồ của website): Là danh sách địa chỉ các trang web trên một website.Đây là cách giúp robot tìm kiếm và truy cập nhanh đên các trang web.Trường hợp robot không thể tự tìm ra các trang web trên website của biện thì việc tạo và gửi site map đẻ đảm bảo rằng robot của google sẽ tìm thấy các trang đó

cach-tao-sitemap-so-do-website

Có mấy loại sitemap trên website ?

Trên website có 2 loại sitemap:

  • Sitemap HTML: Là một trang thông thường để liệt kê sắp xếp các trang web quan trọng trên website giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung mà họ muốn
  • Sitemap XML: Dành cho robot là file sitemap.xml đặt ở thư mục gốc của website

Sitemap XML: Được xây dựng dựa trên chuẩn ngôn ngữ đánh dấu XML định dạng giúp cho dữ liệu được chia sẻ một cách dễ dàng giữa các hệ thống khác nhau đặc biệt là các hệ thống được kết nối với internet

Trong đó bạn cần lưu ý đến các biến sau:

  • <loc> (location): Khai báo địa chỉ đầy  đủ của trang web
  • <lastmod>: Thời điểm ngày cập nhật gần nhất của trang web
  • <changefreq>:Khai báo tần suất truy cập nội dung của trang bao gồm tần suất,thời gian
  • <priority>: Mức độ ưu tiên của trang web so với các trang khác

Bạn cần biết rằng cỗ máy tìm kiếm giới hạn về kích thước sitemap.Kích thước tối đa của một sitemap là 50k URL và 10mb dung lượng

Cách tạo và đăng kí sitemap XML qua 3 bước

  1. Truy cập vào trang www.sitemap.vn để tạo file sitemap.xml
  2. Chỉnh sửa file sitemap.xml và đưa lên hosting ngang với index.php
  3. Thông báo với google về website của bạn bằng cách truy cập vao công cụ Google Webmaster Tools

Chúc các bạn thành công..!

Leave a Reply