SERP Snippet là gì ?

Serp là gì?

Serp được viết tắt của cụm từ: Search Engine Results Page có nghĩa là trang kết quả tìm kiếm.Nó bao gồm 10 kết quả tìm kiếm tự nhiên (Làm Seo) và tối đa 10 kết quả được trả tiền PPC.
Để tìm hiểu PPC là gì bạn có thể xem loạt bài viết trước tại đây
Mỗi kết quả hiển thị như vậy được gọi là Snippet

serp-goole-rich-snippet
Snippet bao gồm Tiêu đề (tittle) Đường dẫn (URL) và Mô Tả (Description).Thời gian gần đây trong các kết quả tìm kiếm còn hiển thị thêm hình ảnh,tên tác giả và các đánh giá đó được gọi là Rich Snippet

Leave a Reply