Kỹ thuật viết lại đường dẫn trong dịch vụ seo từ khóa

Trong dịch vụ seo từ khóa thì đường dẫn URL tốt sẽ giúp cho google index một cách dễ dàng.Việc viết lại đường dẫn chứa từ khóa sẽ làm tăng giá trị của bài viết đó ứng với từ khóa cần làm dịch vụ SEO từ khóa.Trên thực tế khi với dịch vụ seo google thích các trang web tĩnh (.html) hơn là các trang web động có tham số ở cuối

viet-lai-duong-dan-trong-dich-vu-seo-tu-khoa

Thông thường khi thiết kế web các trang web có dạng https://found.vn/?id=dichvuseo.Bạn nên tối ưu lại thành đường dẫn https://found.vn/dich0vu-seo-web.Kỹ thuật nêu trên được gọi là URL Rewrite.

URL của trang chủ chính là tên miền,các trang trong luôn chưa tên miền ở đầu url.Trong dịch vụ seo tổng thể hay dịch vụ seo từ khóa thì tên miền là gốc rễ của website trong url thig từ khóa càng gần tên miền thì seo càng dễ.Và từ khóa trùng tên miền là seo dễ nhất

Chúc các bạn làm dịch vụ seo website hiệu quả

Leave a Reply