HumingBirds – Thay đổi thứ hạng khi làm seo

Tháng 9/2013 vừa qua các đơn vị làm dịch vụ seo khá bất ngờ khi Google công bố áp dụng thuật toán tìm kiếm mới mang tên Hummingbirds nó có nghĩa là Chim Ruồi cho Google search.Điều này đã làm các Seoer khi làm dich vu SEO đã bị ảnh hưởng tới 90% kết quả tìm kiếm của thế giới

Chim Ruồi ý nghĩa của thuật toán mới này là gì
Google đưa ra khái niệm mới Hummingbird với ý nghĩa là sẽ nhanh hơn và chính xác hơn với trọng tâm chính, và một cái gì đó đã đi lặp lại nhiều lần, là thuật toán mới cho phép Google nhanh chóng hơn phân tích câu hỏi đầy đủ (như trái ngược với phân tích cú pháp tìm kiếm word-by-word), và để xác định và xếp hạng các câu trả lời cho những câu hỏi từ nội dung mà họ đã lập chỉ mục.Đúng như tên gọi của nó.

Thuat-Toan-Google-Hummingbird-Chim-Ruoi

Google đưa ra khái niệm mới Hummingbird với ý nghĩa là sẽ nhanh hơn và chính xác hơn với trọng tâm chính, và một cái gì đó đã đi lặp lại nhiều lần, là thuật toán mới cho phép Google nhanh chóng hơn phân tích câu hỏi đầy đủ  và để xác định và xếp hạng các câu trả lời cho những câu hỏi từ nội dung mà họ đã lập chỉ mục.

Mục tiêu của Hummingbird là gì?

Thuật toán Chim Ruồi ra đời với mục đích tăng tính tương tác tự nhiên của người dùng với công cụ tìm kiếm theo dạng bạn hỏi google trả lời và độ chính xác phải phù hợp với kết quả tìm kiếm.úng như tên gọi của nó. Google đưa ra khái niệm mới Hummingbird với ý nghĩa là sẽ nhanh hơn và chính xác hơn với trọng tâm chính, và một cái gì đó đã đi lặp lại nhiều lần, là thuật toán mới cho phép Google nhanh chóng hơn phân tích câu hỏi đầy đủ (như trái ngược với phân tích cú pháp tìm kiếm word-by-word), và để xác định và xếp hạng các câu trả lời cho những câu hỏi từ nội dung mà họ đã lập chỉ mục.

Leave a Reply