Google Panda 4.2 đưa ra bản cập nhật lần thứ 30

Đánh giá bài viết!

Lần cuối cùng Google Panda được cập nhật đã là gần 10 tháng trước: Panda 4.1 cập nhật vào 25/9/2014. Đó là đợt cập nhật thứ 28, tôi có thể gọi đợt này là đợt cập nhật thứ 30 vì vào tháng 10 đã có một số biến động nhất định về thứ
hạng.
Theo những gì mà tôi biết, sẽ có rất ít website nhận thấy ảnh hưởng của đợt cập nhật cuối tuần này bởi vì nó diễn ra hết sức chậm. Google cũng nói thêm rằng cập nhật làm ảnh hưởng từ 2 – 3% số từ khóa tiếng anh.

Nếu chất lượng nội dung của bạn tốt thì đợt cập nhật Panda 4.2 sẽ là cơ hội

Đợi cập nhật mới nghĩa là những người đã từng bị phạt bởi Panda có cơ hội để thoát khỏi nó. Nếu bạn đã từng bị phạt bởi Panda thì có thể bạn không thấy được ảnh hưởng ngay lập tức của cập nhật, nhưng thứ hạng các từ khóa sẽ được cải thiện dần dần theo thời gian.

Google Panda 4.2 sẽ cập nhật vào cuối tuần này sau gần 10 tháng

Google Panda 4.2 sẽ cập nhật vào cuối tuần này sau gần 10 tháng

Đây không phải là cách mà thuật toán Panda được cập nhật, thông thường thì traffic từ Google luôn biến đổi lớn sau những đợt cập nhật Panda.

Dưới đây là danh sách các đợt cập nhật Panda được xác nhậnhoặccông bố bởi Google, một số trong đó được là những đợt cập nhật lớn được mọi người gọi tên.

Những lần Google Panda cập nhật và mức độ ảnh hưởng

Panda Update 1, còn gọi là Panda 1.0, 24/2/2011 (11.8% từ khóa thay đổi; công bố; English in US only)
Panda Update 2, còn gọi là Panda 2.0, 11/4/2011 (2% từ khóa thay đổi; công bố; cập nhật cho tiếng Anh)
Panda Update 3, 10/5/2011 (không có thay đổi; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 4, 16/6/2011 (không có thay đổi; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 5, 23/7/2011 (không có thay đổi; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 6, 12/8/2011 (6-9% từ khóa không phải là tiếng Anh; công bố)
Panda Update 7, 28/9/2011 (không có thay đổi; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 8 còn gọi là Panda 3.0, 19/10/2011 (khoảng 2% từ khóa thay đổi; xác nhận)
Panda Update 9, 18/11/2011 (ít hơn 1% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 10, 18/1/2012 (không có thay đổi; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 11, 27/2/2012 (không có thay đổi; công bố)
Panda Update 12, 23/3/2012 (khoảng 1.6% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 13, 19/4/2012 (không có thay đổi; có tranh cãi về việc cập nhật)
Panda Update 14, 27/4/2012: (không có thay đổi; xác nhận; cập nhật đầu tiên ngay lập tức tiến hành)
Panda Update 15, 9/6/2012: (1% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 16, 25/6/2012: (khoảng 1% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 17, 24/7/2012 : (khoảng 1% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 18, 20/8/2012: (khoảng 1% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 19, 18/9/2012: (ít hơn 0.7% từ khóa thay đổi; công bố)
Panda Update 20 , 27/9/ 2012 (2.4% từ khóa tiếng anh thay đổi, impacted, belatedly công bố
Panda Update 21, 5/11/2012 (1.1% từ khóa tiếng anh thay đổi tại Mỹ; 0.4% twf khóa toàn thế giới; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 22, 21/11/2012 (0.8% từ khóa tiếng anh thay đổi; xác nhận, khôngcông bố)
Panda Update 23, 21/12/2012 (1.3% từ khóa tiếng Anh thay đổi; xác nhận, công bố)
Panda Update 24, 22/1/2013 (1.2% từ khóa tiếng anh thay đổi; xác nhận, công bố)
Panda Update 25, 15/3/2013 (xác có cập nhật; khôngxác nhậnkhi nào cập nhật)
Panda Update 26, 18/7/2013 (xác nhận, công bố)
Panda Update 27 còn gọi là Panda 4.0 20/5/2014 (7.5% từ khóa thay đổi; xác nhận, công bố)
Panda Update 28 còn gọi là Panda 4.1, 25/9/2014 (3-5% từ khóa thay đổi; xác nhận, công bố)
Panda Update 30 còn gọi là Panda 4.2, 18/7/2015 (2-3% từ khóa thay đổi; xác nhận, công bố)

Kết luận

Có thể rất nhiều người không nhận ra việc này bởi nó diễn ra hết sức chậm chạp, Google nói đợt cập nhật sẽ mất vài tháng để hoàn thành bởi vậy nó sẽ ảnh hưởng tới các trang web rất từ từ. Thuật toán Panda vẫn là thuật toán kiểm tra tất cả các trang của web thế nhưng có thể một số trang của bạn sẽ chưa bị ảnh hưởng ngay tức thì.

Leave a Reply