Google Authorship đã chính thức bị loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm

Theo thông báo mới nhất từ google thì Google Authorship đã được loại bỏ hoàn toàn sau ba năm thử nghiệm trên các kết quả tìm kiếm cũng như các công cụ quản trị của trang web của Google
rich-snippets

Hôm nay John Mueller của Google Webmaster Tools công bố trong một bài trên Google+ rằng Google sẽ ngừng hiển thị kết quả quyền tác giả trong Google Search, và sẽ không còn được theo dõi dữ liệu từ nội dung sử dụng rel = tác giả đánh dấu.Điều này đồng nghĩa với việc một thuật toán mới sẽ được update để đánh giá xác nhận quyền tác giả trong tìm kiếm

Google đã 2 lần thay đổi Google Authorship trong năm 2014

Người đứng đầu webspam của Google Matt Cutts đã đưa ra vấn đề quyền tác giả vào tháng 12/2013 đến 6/2014 ảnh tác giả đã chính thức loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm và giờ thì Google Authorship đã chính thức bị xóa xổ 28/8/2014 sau 2 tháng
Nếu Google không tiếp tục thể hiện hình ảnh tác giả trong một số kết quả cá nhân, dường như để cho biết rằng dữ liệu của Google cho thấy rằng khi nội dung là từ một ai đó mà người tìm kiếm có một số hiệp hội cá nhân, một đoạn giàu thực sự không cung cấp giá trị để tìm kiếm đó. Thêm về điều này trong phần cuối cùng của chúng tôi dưới đây.

Tại sao google quyết định loại bỏ việc hiển thị Google Authorship

Trong toàn bộ lịch sử của Google đã nhiều lần chứng minh rằng không có gì nó tạo ra là thiêng liêng hay bất tử.John Mueller nói với đồng tác giả Mark rằng dữ liệu thử nghiệm thu thập được từ ba năm của Google Tác Quyền đã thuyết phục Google hiển thị kết quả tìm kiếm Tác Quyền đã không trả lại đủ giá trị so với các nguồn tài nguyên nó đã xử lý dữ liệu.
-Tỷ lệ áp dụng thấp của các tác giả và quản trị web
-Có giá trị tìm kiếm thấp

Tóm Lại

Google đã tuyên bố nhiều lần trong ba năm qua lợi ích của mình trong quyền tác giả hiểu biết. Thật khó để quên báo cáo mạnh mẽ Chủ tịch điều hành Eric Schmidt của về chủ đề này.Điều này cho chúng ta biết là Google phải đưa ra quyết định có ý thức về cách thức chi tiêu sức mạnh xử lý của nó – nó phải được ngân sách một cách khôn ngoan. Tính đến thời điểm này, sáng kiến ​​Tác Quyền như chúng ta đã biết nó đã không được coi là xứng đáng với ngân sách được tiêu thụ.Phải chăng việc loại bỏ quyền tác giả của google đã khiến keyworld liên tục dance và một thuật toán mới săp được update

One Response

  1. ao bong da 05/11/2014

Leave a Reply