Điểm chất lượng trong Google AdWords

Làm thế nào để chạy quảng cáo Google Adwords với giá rẻ nhất,tối ưu ngân sách nhất luôn là vấn đề được quan tâm của các nhà quảng cáo.Điểm Chất Lượng Trong Adwords là một thuật ngữ mà bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào đang muốn chạy Google Adwords với ngân sách ít hiệu quả cao không thể không biết tới

diem-chat-luong-trong-google-adwords

Vậy điểm chất lượng trong Google AdWords là gì?

Điểm chất lượng (Quality Score – QS) là một chỉ số trong Google AdWords, được sử dụng để đo lường mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo và trang đích.Đây là thang điểm đánh giá chất lượng quảng cáo. Điểm chất lượng cao sẽ khiến giá thầu thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

Tầm quan trọng của điểm chất lượng trong Google AdWords

Điểm chất lượng có tác dụng ước tính mức độ liên quan của mẫu quảng cáo với từ khóa,khi điểm chất lượng cao Google hiểu rằng mẫu quảng cáo của bạn,từ khóa và Destination Url hoàn toàn liên quan và hữu ích cho khách hàng đang xem quảng cáo của bạn.Điểm chất lượng thấp điều đó đồng nghĩa với mẫu quảng cáo từ khóa không có sự liên quan và không hữu ích với khách hàng đang xem quảng cáo của bạn

Google đánh giá xếp hạng xếp hạng của quảng cáo thông qua điểm chất lượng?

Google muốn hiển thị những mẫu quảng cáo liên quan nhất với người tìm kiếm. Điều này khiến người dùng (user, searcher) hài lòng vì tìm thêm được nhiều thông tin liên quan (dù đó là quảng cáo), đồng thời, cũng khiến nhà quảng cáo (advertiser) hài lòng vì quảng cáo hiển thị tới được người quan tâm sản phẩm, dịch vụ của họ nhất. Tiếp đó, Google đương nhiên hài lòng bởi sự vừa ý của người dùng và nhà quảng cáo.

Điểm chất lượng và những ảnh hưởng của nó đối với quảng cáo Google AdWords

  • Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp từ khóa có giá thầu rẻ hơn
  • Giá mỗi nhấp chuột (Cost Per Click) thực tế của từ khóa: Điểm chất lượng cao hơn thì giá cho mỗi nhấp chuột rẻ hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả tiền ít hơn cho mỗi nhấp chuột.
  • Ước tính giá thầu đầu trang của từ khóa: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu đầu trang thấp hơn.
  •  Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn trong khi giá phải trả thấp

Tổng kết:

Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp bạn chi trả cho mỗi click giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn. Khi những quảng cáo hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng tìm kiếm. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công hơn.

Leave a Reply