Backlink là gì ? Các loại backlink trong làm seo

Backlink là liên kết từ trang này sang trang khác.Một backlink được tạo bởi 2 phần chính:

  • Anchor Text: Là phần hiển thị của liên kết trên trang web
  • URL: Là địa chỉ của trang đích (Landing Page) Khi bấm vào Anchor text bạn sẽ di chuyển về trang này

backlink-la-gi-tam-quan-trong-cua-backlink-trong-seo

Trong môi trường làm dịch vụ seo trực tuyến thì các backlink chính là mạch máu,là con đường chính để đẩy từ khóa của bạn lên top.Hơn 50% tiêu chí đánh giá xếp hạng của google dựa vào yếu tố này.

Google sử dụng các yếu tố để đánh giá một website thông qua các liên kết backlink,số lượng liên kết,chất lượng liên kết.Càng nhiều liên kết trỏ đến giá trị càng cao

Trên một trang web các liên kết từ bên ngoài trỏ về được gọi là Inbound Link (link In) .Các liên kết đi ra khỏi trang web được gọi là Outbouind Link (Link Out)
Hiện tại các liến kết 2 chiều không còn giá trị như trước đây do các Seoer lạm dụng việc trao đổi liên kết quá nhiều.Để tăng chất lượng chỉ sử dụng các liên kết một chiều

Backlink được chia làm 2 loại:

Internal Link (Liên Kết Trong) là các liên kết giữa các trang trên cùng website

Liên kết trong này còn được gọi là các liên kết nội bộ khá quan trọng trong dịch vụ seo.Nếu một trang web có nhiều liên kết nội bộ nó sẽ giúp người dùng di chuyển dễ dàng bên trong website.Liên kết nội bộ được tạo bởi  menu,chuyên mục chính,nội dung trong bài viết ..

Một số lưu ý khi xây dựng liên kết nội bộ (Internal Link )

  • Liên kết được tạo bởi javascrip không có giá trị về Seo
  • Robot không thể truy xuất được liên kết bên trong flash
  • Không nên đặt quá nhiều link trên một trang.Số lượng nên ít hơn 100 link bao gồm cả liên kết nội bộ và liên kết trên website
  • Anchor text chứa từ khóa tránh dùng các từ vô nghĩa

External Link (Liên Kết Ngoài) là liên kết trỏ đến từ các trang web bên ngoài.Các liên kết ngoài có tầm ảnh hưởng đến dịch vụ seo website nhiều hơn các liên kết nội bộ.Đây là yếu tố chính tạo nên giá trị cho trang web.

Một số khái niệm khác về liên kết.

  • Link popularity (Mức độ phổ biến của liên kết): Trang web càng được phổ biến rộng thì thứ hạng của nó trên google càng cao
  • Link baiting (Câu link): Là một số kỹ thuật làm tăng số lượng backlink dựa trên việc xây dựng nội dung hấp dẫn,để bài viết phát tán một cách tự nhiên

Leave a Reply